Startpagina

"Als we niet in staat zijn om een situatie te veranderen worden we uitgedaagd ons zelf te veranderen."
uit: Viktor Frankl, De Zin van het Bestaan.


Als Joods psychiater die Auschwitz overleefde wist Frankl waar hij het over had, en hij wist dat het leven pijn kan doen. 

Pijn is een signaal... 
dat iets verzorging en aandacht nodig heeft. Voor pijn in ons lijf is dat vanzelfsprekend. Voor pijn "aan het leven" geldt het niet minder. Denk bijvoorbeeld aan:
  • een probleem in een belangrijke relatie
  • het gevoel tekort te schieten, of minder waard te zijn dan anderen
  • jezelf niet kunnen accepteren zoals je bent
  • het verlies van een geliefde
Liefdevolle aandacht voor je pijn maakt daar brandstof van, brandstof voor persoonlijke groei. 

Negeer je pijn?
Pijn negeren is niet het zelfde als pijn vermijden. We zijn biologisch geprogrammeerd om pijn te vermijden en genot te zoeken. Maar pijn die er is negeren is "struisvogelpolitiek" en lost die pijn vaak niet op. Pijn negeren is niet voor jezelf zorgen, is niet nieuwsgierig zijn naar de bron van de pijn of naar jezelf. Ben jij het waard om goed voor te zorgen?

We denken soms dat anderen ons pijn doen, en zien dan over het hoofd hoe wij zelf hierbij een rol spelen. Het zijn niet de omstandigheden die ons pijn doen maar hoe we daar mee omgaan, schreef al de Romein Cicero. Als je pijn negeert en niet de tijd neemt om naar jezelf te kijken, leer je niet van je ervaring. Dan is de kans groot dat je later in je leven tegen dezelfde problemen aan loopt. Boeddhisten zeggen dit zo: als je een les niet leert, biedt het leven je die opnieuw aan. 

Hoe doe je dat, nieuwsgierig zijn naar jezelf, naar je pijn? Immers, pijn jaagt ons vaak angst aan, bijvoorbeeld de angst dat als we het toelaten het erger wordt of onbeheersbaar. Onaangename gevoelens - pijn - willen we niet voelen, wat het lastiger maakt er nieuwsgierig naar te zijn. Lichamelijke pijn kan door het lichaam worden geheeld, soms met hulp van deskundigen. Heling van psychische pijn vraagt de bereidheid om de pijn onder ogen te zien en -uiteindelijk- volledig te doorvoelen. Dit soort pijn verdwijnt meestal niet vanzelf. Ervaring leert dat toelaten en doorvoelen bevrijdend werkt. Hierbij kunnen de meeste mensen wel wat hulp gebruiken. 

Dialoog als methode
In Gestalttherapie onderzoek je jouw rol bij het ontstaan van pijn in je leven. We werken in de vorm van een "dialogisch proces", wat neerkomt op een speciale vorm van een dialoog. Uitgangspunt is dat je bereid bent tijdelijk een relatie aan te gaan met een therapeut met het doel om samen onderzoek te doen naar je ervaringen. In de therapie onderzoek je je gevoelens, gedragingen en gedachten in concrete problematisch situaties in jouw leven, en hoe jouw opstelling beïnvloeden in het contact dat je maakt met je omgeving. 

Contact 
Contact maken is het proces van interactie tussen een mens en zijn of haar omgeving. Als zodanig is contact onmisbaar voor voeding en groei. In het proces van contact maken spelen allerlei -bewuste en onbewuste- invloeden mee. Mensen zijn bijvoorbeeld te verlegen om de ander aan te spreken, of laten zich niet zien om niet gekwetst te worden. Dat is prima zolang het een eigen keuze is, maar problematisch als het onbewust gebeurt of een patroon is geworden. Contact maken kun je zien als een proces tussen jou en je omgeving. Contact begint met hoe je een situatie waarneemt en ervaart, waarbij zintuigen en hersenen een rol spelen. Deze waarneming kan al verstoord zijn door eerdere ervaringen, denk aan een slechte ervaring met een persoon die je argwanend doet zijn bij latere ontmoetingen. Zo "kleuren"eerdere ervaringen latere ervaringen. Door het hele proces van contact maken te onderzoeken, te beginnen met je waarneming, leer je te kijken naar de "lens" waarmee je je omgeving waarneemt. Door meer bewustzijn te krijgen van jouw "lens" en de verkleuringen daarin leer je de wereld met nieuwe ogen bekijken en wordt je vrijer in de keuzes die je maakt. 

Verschil met reguliere therapie
Gestalt is een beproefde benadering die teruggaat op het werk van Frits Perls, die als leerling en beoefenaar van de psycho-analyse van Freud rond 1950 een radicaal nieuwe weg insloeg. Gestalt onderscheidt zich op meerdere aspecten van de psycho-analyse en de meeste reguliere GGZ benaderingen die zijn geënt op de psychiatrie. Zo is Gestalt niet top-down (expert-patiënt) maar horizontaal (dialoog van gelijken) en de cliënt wordt niet gezien (en gestigmatiseerd) als "ziek". Er is dus geen sprake van een "stoornis" of daaraan gekoppeld maatschappelijk stigma. Voor meer informatie over Gestalt verwijs ik naar het tabblad "Wat is Gestalt?" links bovenaan deze pagina.

Uitnodiging 
Zorg goed voor jezelf, je bent het ècht waard!
Ik nodig je graag uit voor een persoonlijke kennismaking. Je vindt mijn contactgegevens rechts bovenaan op deze pagina.
Paul Paul ter Weijde

Contactinformatie
Tel: 023-5319150
@: paulterweijde@planet.nl

Adres: Narcisplantsoen 88
2015 AL Haarlem

Bereikbaarheid:
buslijnen 8 en 81 en 's zomers lijn 84 (halte Zijlweg/NOVA college)

Ruime gratis parkeergelegenheid voor de deur; aanmelding kenteken (door mij) verplicht.

Heb je een klacht?
Als je een klacht hebt over de therapie en een goed gesprek biedt geen oplossing, kun je overwegen een klacht in te dienen. Meer info op de website van de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg:
www.scag.nl/voor-cliënten